Guittara pensilis(Edward Lear, Nonsense Botany. Frederick Warne, Londres, 1927).

Publicar un comentario